Spannendverhaaltje.nl

Schone slaapster

-
05-07-2011
Marga, schone slaapster Hoofdstuk 1 Marga schrok wakker door het gevoel dat een koude nachtwind over haar warme huid blies. Gedachteloos stak ze zoekend haar hand uit naar de dekens in de hoop om de behaaglijke warmte over haar schouders heen te kunnen trekken. Ze klopte met haar hand op het matras zoekend naar een puntje van het dek, maar het dek was niet binnen hand bereik. Zuchtend kwam ze overeind en pakte de lakens beet om haar volle borsten te bedekken. Waar was die deken eigenlijk? Ze veronderstelde dat ze hem misschien van het bed had afgeschopt, maar normaal gesproken was ze een rustige slaapster. Marga schoof naar het voeteneinde in een poging de deken te vinden. De deken lag op een hoop aan het voeteneinde van het bed, op de vloer. Ze pakte de deken en schikte hem over de lakens heen. Pas toen ze zich weer behaaglijk in haar deken had gewikkeld begon ze zich af te vragen hoe het zo koud kon zijn in haar slaapkamer. Terwijl haar ogen zich langzaam aan de inktzwarte duisternis aanpaste zag ze hoe de gordijnen bij het open raam door de wind licht opbolde. Marga voelde een koude rilling over haar rug trekken doordat ze zich realiseerde dat ze het raam niet had geopend toen ze naar bed was gegaan. Plotseling voelde haar warme bed niet zo veilig meer. Marga sprong het bed uit en draaide het licht aan. De kamer was veel minder angstaanjagend nu het licht de contouren en de schaduwen weg wiste. Ze bleef waakzaam totdat ze de badkamer had gecontroleerd en weer achter zich had gesloten. Een korte inspectie van de rest van het huis vertelde haar dat alles in orde was. “Pfffff, gelukkig alles is goed. Ik begin me dingen te verbeelden,” mompelde ze voor zich uit. Ze sloot het raam en trok de gordijnen weer in hun plooi. Ze deed het slaapkamer licht weer uit. Doordat ze nog bang was deed ze haar kastdeur open en deed het licht in haar kast aan. Ze liet de deur een stukje open waardoor licht door de kier viel zodat het niet volledig duister was in haar kamer. Ze sprong terug in haar bed vastbesloten om het gevoel van angst van zich af te zetten en weer te gaan slapen. Marga zakte weer langzaam weg naar het land der dromen toen een hand op haar mond haar kreet smoorde. “Niet schreeuwen!” klonk een melodieuze diepe stem achteloos. Hij sprak de woorden uit alsof hij haar op straat passeerde en haar nonchalant de tijd vroeg. De druk van zijn hand was licht alsof hij geen enkele tegenstand van haar verwachtte. De ogen van Marga sperde zich meteen geschokt wijd open. Naast haar bed stond, uitgelijnd door het licht vanuit de kast, het grote silhouet van een man. Doordat het licht achter hem scheen was het niet mogelijk om zijn gezicht te zien. Ze zag alleen maar dat het een lange brede man was. Marga voelde een beklemmende angst rond haar borst. Ze wist niet of ze, met de krop in haar keel die ze nu voelde, kon schreeuwen. “Begrijp je wat ik zeg, Marga? Ik vraag je om niet te schreeuwen. Ik wil je geen pijn doen maar als je niet gehoorzaamd zal dat gebeuren. Als ik mijn hand weghaal ga je niet schreeuwen, begrepen? Knik als je me hebt begrepen!” klonk het rustig en zelfverzekerd. Hoe wist die man haar naam? Marga wist dat ze niet in paniek moest raken. Ze sloot haar ogen en opende ze weer. Ze vroeg zich af of ze droomde of dat dit echt gebeurde. ‘Dit kan niet echt zijn,’ dacht ze, maar toen ze haar ogen weer opende was het silhouet van haar aanvaller, in het nu enge kastlicht, duidelijk zichtbaar. Ze knikte langzaam. “Prima! Ik zie dat je me begrijpt,” sprak hij zonder dat hij zijn hand van haar mond haalde. “Ik moet je handen vastbinden, Marga. Misschien zelfs je benen, ik kan niet hebben dat je me werk verstoord. Begrijp je me? Knik als je me begrijp,” sprak hij kalm alsof dit de normaalste zaak van de wereld was. Marga knikte gehoorzaam. Ze durfde zich uit angst, doordat ze geen idee had wat hij met zijn ‘werk’ bedoelde niet te bewegen. Toen hij iets uit zijn zak trok en dichter naar haar gezicht toekwam volgde ze met haar ogen zijn bewegingen. Hij haalde zijn hand van haar mond en verving die snel door een ruw stuk stof die hij rond haar hoofd vast bond. Marga wist dat als ze vastgebonden was dat ze nooit meer aan hem kon ontsnappen. Ze begon zich te verzetten toen de paniek bij haar toesloeg. De man leunde naar voren naar haar oor toe terwijl hij haar schijnbaar moeiteloos in bedwang hield. “Herinner je je nog wat ik je gezegd heb? Ik wil je geen pijn doen, maar als het nodig is zal ik het doen! Stop met je te verzetten,” klonk het kalm.

Vreemd genoeg hadden de kalm gesproken woorden het juiste effect op haar. Mede doordat Marga geen pijn wilde staakte ze haar verzet en besloot ze haar energie te bewaren voor een moment dat ze echt kon ontsnappen. “Uitstekend, ik zie dat je hebt besloten om naar me te luisteren. Het had ook geen enkele zin gehad om met mij te vechten,” grinnikte de man geamuseerd. Marga keek angstig toe hoe hij zijn handen naar die van haar bracht. Hij trok ze boven haar hoofd en bond ze stevig aan elkaar vast. Toen hij klaar was ging hij aan het voeteneinde van het bed staan. Hij bekeek haar zoals een hongerige leeuw naar zijn kansloze prooi keek. Hij pakte de deken beet en gooide, in een plotseling ongeduldig gebaar, hem op de grond om meer van zijn prijs te bekijken. Hij stapte naar achteren en keek naar het lichaam van Marga dat nog slechts onder een dun laken verborgen lag. Haar borsten waren duidelijk zichtbaar in het licht dat vanuit de kast de kamer in stroomde. Ineens bewust van het feit dat het laken over haar tepels schuurde, kronkelde Marga onder de lakens hopend dat hij niet zou zien dat haar tepels hard begonnen te worden. Hij trok het laken een stukje naar beneden. Het laken gleed over haar tepels heen naar beneden en kwam net onder haar navel tot rust. Haar borsten waren nu volledig ontbloot. Haar tepels stonden hard overeind. Marga keek, in afwachting van zijn reactie, naar hem. Ondanks dat ze zijn gezicht niet kon zien voelde ze, door haar lichamelijke reactie, iets van tevredenheid bij hem. Het laken gleed verder naar beneden. Iedere kleine beweging van het laken voelde voor Marga aan alsof honderden naalden in haar huid staken. Marga begreep niet waarom ze zo reageerde. Dit was een compleet vreemde in haar huis die haar vastbond en die klaar stond om haar te verkrachten. Hmmmm, nee het was geen compleet vreemde! Hij wist haar naam. Op de één of andere vreemde manier gaf dat wat troost. Ondanks alles wat er gebeurde had ze harde tepels, haar buik was fladderig en er was een onmiskenbaar soort reactie in haar onderlichaam. Langzaam ging het laken verder naar beneden. De stof kwam net boven haar spleetje tot rust. Haar huid leek ultra gevoelig. Het laken was net zwaar genoeg om de druk te voelen hoe het in haar kruis lag. Ze voelde de jeuk. Haar heupen kwamen ongemerkt omhoog zoekend naar meer druk van het laken. “Hmmm, keek eens wat een kutje. Ze lijkt hongerig, Marga,” sprak hij diep zwaar en rustig. Zijn hand zweefde boven haar kruis,” ik vraag me af hoe hongerig?” vroeg hij terwijl hij vederlicht de contouren van haar onderlichaam onder het laken volgde. Marga voelde hoe ze inwendig, als gevolg van zijn wrede woorden, samentrok. Ze wilde niet op deze man reageren, op zijn daden, maar ze was krachteloos. Ze kon hem niet stoppen. Ze had de kracht niet om haar lichaam onder controle te houden. Een laag zacht gekreun ontsnapte haar mond toen ze zich realiseerde dat de situatie hopeloos was. “Ik weet wat je denk, Marga. Je vraagt je af waarom je lichaam je verraad. Je vraagt je af hoe je je uit deze situatie kunt redden,” sprak hij uiterst vriendelijk, terwijl zijn hand boven haar kruis zweefde. “Ik kan je nu wel vertellen, Marga, dat er geen ontsnappen mogelijk is. Daarom heb ik je ook vastgebonden, omdat ik niet wil dat de gedachten, aan ontsnappen, dat verstoren wat onvermijdelijk is. Wat jij gaat voelen en wat ik misschien wel wil hebben is dat je angst en hopenloosheid voelt als ik je laat klaarkomen. Je hoeft niet te reageren, het maakt niet uit wat je denkt, lekker wijf.” Marga probeerde diep adem te halen, toen hij niet meer en niet minder dan een verklaring aflegde, maar door de dikte van de stof rond haar mond was dat niet mogelijk. Deze man verwachtte van haar dat ze zou klaarkomen? Was hij gek? Keek hij niet naar het nieuws? Verkrachting was het tonen van macht over een persoon en niet zozeer van iets seksueels, althans dat zeiden ze altijd. Het laken gleed verder naar beneden, gleed over haar volle dijen en gaf hem een vol beeld van haar kutje. Ze kon zijn ogen niet zien maar ze voelde zijn blikken over haar lichaam gaan. Ze voelde hoe zijn ogen van haar tieten, over haar licht bollende buikje, over haar nu steeds verder opzwellende schaamlippen, heen gaan. Marga huiverde toen de opgewonden gevoelens, veroorzaakt door zijn visuele verkrachting, door haar zenuwen heen trokken. Hij had haar nog met geen vinger aangeraakt met uitzondering van de hand op haar mond en de martelachtige manier waarop hij de contouren van haar kruis had gevolgd. Toch was Marga meer opgewonden dan ze ooit van haar leven was geweest. Zijn blikken voelde ze op haar huid branden, waardoor zich een warme gloed, lopend vanaf haar tieten tot aan haar tenen, voelde. De koude kamer was nu een oude herinnering omdat de inwendige warmte in haar lichaam de kou verving die ze had gevoeld. Hij pakte het laken met zijn vingers beet en trok hem verder naar beneden waardoor haar volle lichaam nu volledig naakt voor hem lag. Marga was zich ineens bewust dat ze geen jonge vrouw was met een perfect lichaam. Een huwelijk en kinderen deden dat met een vrouw. Ze was echter niet onaantrekkelijk. Haar tieten waren groot en stevig, haar ronde heupen liepen over in een heerlijk vol kontje, althans dat had haar man haar altijd verteld. Ineens vroeg ze zich af waarom het haar eigenlijk interesseerde, deze man wilde haar verkrachten. Het maakte haar niet meer uit. Ze wilde dat hij naar haar verlangde. Ze haatte het dat ze dat zichzelf moest toegeven, maar het was waar. Deze man had haar lichaam in vuur en vlam gezet, een vuur wat ze al jarenlang niet meer had gevoeld. Het was een vuur dat gekoesterd en gevoed moest worden. “Je hebt een mooi lichaam, Marga. Hmmm, perfect voor mijn behoeften. Je hebt een heerlijk kontje dat er om smeekt om geslagen te worden en die tieten, shit, ik kan haast niet wachten om mijn handen te gebruiken. En maak je niet druk. Ik zal meer dan voldoende aandacht aan dat kutje van je besteden, maar alleen als je me gehoorzaamd,” sprak hij langzaam en lager van toon dan eerder. Marga keek hulpeloos toe toen hij van het voeteneinde wegliep en naast haar ging staan. Ze probeerde hem aan te kijken maar het licht achter hem maakte dat onmogelijk. Het enige dat ze zag was een schaduw van een hoekig gezicht dat, door wat donker haar leek te zijn, omkaderd werd. “Sluit je benen, Marga,” sprak hij zacht, te zacht. Marga reageerde ogenblikkelijk haar kutje trok zich krachtig samen door iets wat hij deed wat ze nooit gekend had. Zijn stem en de toon waarop hij haar toesprak zette haar in vuur en vlam. Ze stond in brand en hij had haar verlangende lichaam nog steeds niet aangeraakt. “Draai je om,” klonk het commando, met nu weer een zachte lage stem waarin duidelijke doorklonk dat hij gehoorzaamheid van haar verwachtte. Marga wist dat het geen zin had om te protesteren en hoe zou ze dat moeten doen? Ze bracht haar handen naar beneden in een poging zich om te keren. Ze rolde op haar buik en draaide haar hoofd in zijn richting. Ze voelde zijn ogen over haar rug gaan naar de holte in haar rug en over haar volle kontje. Ze kon het niet helpen dat ze licht kreunde toen ze over het bed heen gleed. Ze drukte zich opgewonden in het matras wetend dat hij haar beweging volgde. “Je kut is verwaarloosd, of niet? Ze heeft echt aandacht nodig, maar ik had je niet verteld om dit te doen, Marga. Weet je nog dat je me zou gehoorzamen,” sprak hij nu met strenge toon. Marga haalde de druk van het matras en bleef stil liggen, wachtend tot hij zijn volgende zet zou maken. Het gebeurde zo snel dat ze de kans niet had om te reageren, zijn hand kwam hard op één van haar billen terecht. De klap was hard genoeg om een stekende pijn in haar bil te voelen. “Doe je benen bij elkaar,” sprak hij krachtig. Zijn hand kwam weer neer. De klap liet haar huid tintelen en gloeien.

Of Marga haar benen nu wel of niet wilde sluiten, zijn woorden lieten haar kutje samentrekken. Ze voelde hoe ze door haar opwinding nat begon te worden en haar kutje zich keer op keer samentrok. Klap! Klap! Klap! De slagen lande trefzeker op haar nu rode billen. Marga voelde het vocht tussen haar benen met iedere slag toenemen. De vibraties van de slagen vibreerde tot diep in haar hele wezen door. Ze wilde niet opgewonden raken, er zou geen vocht uit haar kutje mogen lopen en ze zou niet mogen wensen dat zijn slagen doorgingen. Ze was echter geil en ze wilde dat hij doorging met slaan. Toen, zo onverwacht als het was begonnen zo onverwacht was het ook weer over. Marga lag op het bed met een rode kont en een smachtend kutje. Ze vroeg zich af wat er nu ging gebeuren. Ze hoefde het zich niet lang af te vragen. “Dit gebeurt er dus als je niet naar me luistert, Marga. Ik zal je waarschijnlijk niet altijd slaan, maar je zult gestraft worden. Ik zou je bijvoorbeeld niet kunnen laten klaarkomen zelfs niet als je me smeekt. Ik zou je me laten pijpen en mijn lul zover als ik kon in je keel schuiven. Dat je dan misschien moet kokhalzen, deert me niet. Neem deze laatste waarschuwing dus ten harte. Wees niet ongehoorzaam, klein kutje,” klonk het rustig. Marga lag gelaten op het bed en probeerde door de stof heen te ademen. Haar hele wezen stond op exploderen. Ze zou niet moeten willen dat ze vastgebonden was en geslagen werd. Ze zou niet gedwongen mogen worden om een compleet vreemde te pijpen, maar oh, hoe graag wilde ze dat hij deze dingen bij haar deed. Haar opgezwollen schaamlippen hadden haar al lang geleden verraden. “Doe je benen wijd, Marga. Ik wil dat natte kutje van je zien,” sprak hij terwijl hij zich in zo positie manoeuvreerde dat hij het beter kon zien. Met haar hoofd nog vol van zijn laatste waarschuwing aarzelde Marga geen seconde en spreidde snel haar benen. Door die beweging drukte ze haar oververhitte kutje tegen het matras aan. Ze negeerde het opwindende gevoel dat door het materiaal dat tegen haar kut aandrukte veroorzaakt werd en concentreerde zich op zijn bevelen. “Doe ze wijder, Marga. Ik weet dat je me je kut wilt laten zien. Til je kont een beetje op en spreid die benen. Vergeet niet je kut aan te spannen,” sprak hij bevelend. Een ongekend verlangen overspoelde haar. Haar kutje trok schokkend van verlangen samen. Ze opende haar benen totdat ze niet verder kon en drukte haar kontje omhoog de lucht in. Ze wist dat haar kontje in de lucht hing en dat door die positie haar kut volledig in het zicht lag van haar aanvaller. Het idee alleen al liet het vocht uit haar spleetje stromen. “Hmmmm, goed zo Marga. Je weet wat ik wil zien, of niet? Wist je dat wanneer je je kutje samentrok dat al het sap naar buiten wordt gedrukt? Ik vind het heerlijk om te zien hoe je kutje voor mij lekt,” sprak de man goedkeurend. Terwijl ze daar hulpeloos lag hoopte Marga dat hij zou opschieten en zou stoppen met deze marteling. Nooit in haar hele leven was ze zo nat geweest als nu. Ondeugend lag haar kutje en kont voor hem klaar. Ze moest geneukt worden alsof haar leven er vanaf hing en wel nu. Marga ging zo op in haar verlangen dat ze de volgende actie niet verwacht had. Een licht tikje kwam op haar schaamlippen aan, niet hard genoeg om de jeuk te verdrijven maar hard genoeg om Marga te laten opveren. Haar benen begonnen te trillen in een poging om haar positie vast te houden. Een volgende tik kwam neer en Marga begon meer van de tikkende hand van de man te verlangen. Ze drukte haar kutje verder naar achteren in een geile wens dat hij haar opgezwollen schaamlippen zou zien. “Hmmm, goed zo Marga, goed zo. Je weet dat als je doorgaat met deze show dat ik je misschien wel zal laten klaarkomen. Wat vind je daar van? Zou je dat willen Marga?” grinnikte de man. “Ik weet dat je me nu geen antwoord kan geven, blijf gewoon dat heerlijke kutje van je naar achteren duwen zodat ik hem goed kan zien en dan mag je misschien klaarkomen. Misschien, Marga.” Marga gromde in het matras. Haar huid stond in brand, iedere klap van zijn hand maakte haar verlangen alleen maar groter. Haar spieren deden zeer doordat ze zich in een, door hem bevolen, onnatuurlijke positie probeerde te houden. Haar kutje dat om aandacht schreeuwde was echter het enige dat ze voelde terwijl ze op zijn volgende martelende actie wachtte. Zijn hand gleed tussen haar benen, een vinger volgde de contouren van haar natte schaamlippen. Hij trok licht aan één van de schaamlippen. Hij rekte het delicate stukje huid uit tot het strak stond. Op een bepaald moment liet hij het los waardoor het zich weer tegen haar kutje aan opvouwde. Hij herhaalde de actie met haar andere schaamlip om daarna de eerste weer te pakken. Keer op keer trok hij aan haar schaamlippen. Zijn vingers werden steeds natter van haar sap. De wil van Marga brokkelde langzaam verder af. Ze wist niet hoeveel ze nog kon hebben. Zijn hand ging naar haar klitje. Hij pakte het super gevoelige bobbeltje tussen zijn vingers en trok eraan tot ze het kon uitschreeuwen. Hij liet abrupt haar klit los en trok er weer aan waarbij hij directe druk op de gevoelige plek toebracht. Haar klit zwol op zodra hij de druk van haar klitje weghaalde waardoor er een golf van hitte diep in haar kutje ontbrandde. Ze knarste met haar tanden door de voor haar volkomen nieuwe sensatie. Ongewild probeerde ze haar kutje van zijn hand weg te trekken. “Niet wegtrekken, Marga. Ik doe dit alleen maar voor jou. Je kutje verdient een heerlijke marteling. Ze moet gestraft worden omdat ik haar zo graag wil hebben. Misschien lijkt dat voor jou niet eerlijk maar om eerlijk te zijn interesseert me dat niets. Weet je Marga, ik moet dit werk doen en ik kan me niet druk maken om jouw armzalige geklaag,” sprak hij op een conversatie toon bijna plagend en licht. Met zijn vingers zocht hij haar klit weer en trok. Nu bleef hij echter vast houden terwijl hij het nu harde knopje masseerde en tussen zijn vingers door rolde. Hij wist dat haar kutje zou schokken en dat ze haar kont naar achteren zou drukken waardoor hij een nog beter beeld van haar druipende spleet zou krijgen. Zo als verwacht deed ze wat hij verwacht had. Ze zocht naar verlichting van het gevoel dat hij haar toebracht. Een harde klap landde op haar kont waardoor het klitje van Marga in zijn vingers schokte. Een enorm gevoel begon zich in haar kutje te ontwikkelen nog voordat ze het in haar klitje voelde. Haar kutje maakte zuigende geluiden toen de golven van uit de diepte van haar kut ontstonden en uitwaaierde door haar hele lichaam terwijl ze begon te schokken. Marga kwam gesmoord gillend op een ongekende manier klaar. Hij trok harder aan haar klit alsof hij het stukje vlees probeerde op te rekken tot het niet verder opgerekt kon worden. Haar al opgezwollen kut leek leeg te lopen. Haar sappen bedekte zijn hand. Nog eer de golven haar volledig overwelfde trok hij zijn vingers terug en liet hij het schokkende lichaam met rust. Haar kont wees nog steeds omhoog. “Marga, klein kutje, ik had je niet gezegd dat je al mocht klaarkomen. Wat ben jij een stout meisje. Nu vind ik het niet erg dat je kutje door mij leegloopt, in feite liep ze voor mij leeg, maar vanaf nu Marga, kom je alleen nog maar klaar als ik het je zegt en niet een minuut eerder. Ik zou je de volgende keer willen neuken of je kut willen likken,” sprak hij terwijl hij het sap van zijn vingers aflikte. Het hoofd van Marga was gevuld met verwarrende gevoelens. Ze lag op het bed en probeerde weer tot rust te komen maar haar kutje trok nog steeds samen. Ze zag zijn tong in en uit zijn mond glippen terwijl hij haar sap van zijn vingers af lepelde. Ze probeerde zich te concentreren op wat hij had gezegd. Hij wilde dat ze zou wachten met klaarkomen totdat hij het zei? Hoe belachelijker kon het worden? Ze zou niet in staat zijn zich onder controle te houden als hij aan haar klit trok. Hoe zou ze in Godsnaam op commando kunnen klaarkomen? Ze schudde haar hoofd en probeerde haar hoofd leeg te maken van alle verwarde gedachten. “Ik wil dat je je omrol, Marga. Ik ga je monddoek weghalen als je me beloofd om niet te schreeuwen. Herinner je het je, klein kutje, ik wil je geen pijn doen maar als het nodig is…! Kan je dat voor me doen, Marga? Knik als je me hebt begrepen,” sprak hij kalm. Marga rolde zich op haar rug en probeerde rechtop te gaan zitten terwijl ze knikte. Ze gaf zich volledig over aan wat de man van haar wilde. Om de waarheid te zeggen wist ze niet of ze net zo graag wilde als hij.

Toen hij naar voren leunde om de monddoek voor haar mond weg te halen rook ze zijn aftershave die haar heel bekend voorkwam maar niet kon benoemen. Marga zuchtte opgelucht toen de monddoek voor haar mond werd weggehaald en ze weer vrij kon ademhalen en open kon spreken. Het plezier was echter van korte duur en werd snel vervangen door paniek. De man wond de monddoek rond haar nek en bond hem achter haar nek vast, waarmee hij haar in feite een collar aanmat. Marga wilde zich verzetten, wilde de strakke collar van haar nek af hebben, maar ze wist dat ze op dit moment in een kwetsbare positie zat. “Ik zie dat je besloten hebt om je niet te verdedigen, Marga. Een goede keus. Ik wil je dat mooie lichaam van je echt geen pijn doen, en weer eerlijk Marga, is het zo erg dat ik je bepaalde dingen gaat laten doen?” vroeg hij, terwijl zijn grote hoekige lichaam iedere gedachten aan ontsnapte blokkeerde. “Hoe weet je mijn naam?” vroeg Marga met een hese opwinding in haar stem. “Ik weet veel van je, Marga. Bijvoorbeeld weet ik dat je kutje het heerlijk vind als ze gestraft word. Je houd ervan als je op je kont geslagen word en je hebt het grootste sappigste kutje dat ik ooit heb gezien,” antwoordde hij. Marga hapte naar adem en probeerde, de door de eenvoudig en nonchalant uitgesproken woorden, haar schokkende kutje onder controle te krijgen. “Zie je mijn woorden laten je kut meteen reageren. Dus misschien is het niet zo belangrijk hoe ik je naam weet. Wat belangrijk is dat ik je kut kan geven wat ze nodig heeft,” sprak hij terwijl zijn ogen over de naakte vrouw gingen, die een collar rond haar nek had en waarvan de handen bijeen gebonden zaten. “Je ziet er geil uit wachtend op wat ik als volgende gaat doen, Marga. Je hebt zware tieten, je tepels smeken erom om gesabbeld te worden. Je kut toen je net kwam is al weer klaar om weer gebruikt te worden. Ik hoef je toch niet uit te leggen hoe geil dat is, Marga. Ik wil in feite hebben dat je voelt wat je met mijn lul doet,” sprak hij. Hij pakte haar gebonden handen beet en trok ze naar de bobbel in zijn broek toe. Hij wreef haar handen over de volle lengte van zijn lul. Hij liet haar de dikte en het gewicht van het vlees voelen. Marga voelde de harde staaf schokken tegen de binnenzijde van de broek aan. Hij was groot in ieder aspect. Marga voelde de opwinding bij de gedachte dat een lul zo groot en hard bij haar naar binnen zou schuiven. Haar handen die door hem begeleid werden bleven over de volle lengte van zijn lul heen en weer gaan. Haar handen jeukte om hem naakt in haar handen te hebben. Hij drukte zijn heupen naar voren en gromde toen ze zijn eikel met haar vingertoppen door zijn broek heen beetpakte. Zijn eikel zwol op en klopte onder de aanraking waardoor Marga in vuur en vlam raakte. Ineens zonder enige waarschuwing trok hij haar handen weg en lag ze weer terug in haar schoot. Hij maakte zijn broek los en trok zijn broek naar beneden zo zijn lul bevrijdend en haar de volle omvang tonend. Hij schokte, de aders op zijn lul klopte boosaardig. Ze lul wipte beïnvloed door de koele nachtlucht op en neer. “Kijk wat je hebt gedaan, Marga. Je laat me lul schokken. Zie je hoe boos hij is, hoe hij opzwelt? Je zult boeten dat je er voor gezorgd heb dat ik je zo graag wil,” sprak hij. Marga lette niet op en gaf geen antwoord. Ze was te druk en te gebiologeerd door de pik van de man. Ze stelde zich voor hoe de kloppende en bonkende lul diep in haar zat. Haar mond werd droog en haar kutje trok samen. Omdat ze niet oplette viel haar de glans in zijn ogen niet op nog viel haar de beweging van zijn handen op totdat ze zijn handen op haar schouders voelde. Ze keek omhoog om te zien waardoor hij zijn handen op haar schouders lag. “En, bevalt het je wat je ziet, Marga? Ben je ooit door zo grote lul geneukt? Heeft dat lekkere kutje van je ooit zoiets groots in zich gehad dat je het idee had dat je openscheurde?” vroeg hij met een vreemde blik in zijn ogen. Hij was iets verschoven en het licht liet toe dat ze zijn ogen zag, donkere jagende ogen waarvan de kleur niet duidelijk was. De intensiteit die er echter in lag was niet te missen. Marga hijgde. Het was alsof de man haar gedachten las. Ja, het beviel haar wat ze voor zich zag. En hoe graag zou ze zich op zijn enorme staak spietsen, maar hoe kon ze haar verkrachter vertellen dat ze hem wilde. “Geef me antwoord, Marga,” sprak hij met een gebiedende stem. “Ja,” sprak ze met krassende stem, bang meer te zeggen of te doen waardoor ze zich nog meer aan die man zou geven. “Ja wat? Zeg de woorden, kutje,” drong hij aan. “Ja, het bevalt me wat ik zie en nee ik ben nog nooit door zo grote pik geneukt of heb ik me op iets gespietst dat me kan openscheuren,” antwoordde ze haar verlegenheid en vernedering verbergend. De man lachte,” maar je wilt wat graag door een grote lul geneukt worden, of niet? Wat denk je ervan om dat lekkere kutje van je op die pik te spietsen, Marga? Zou je dat willen? Zou je die harde bonkende en kloppende pik van me in je natte kut willen voelen? Zou je dat dan willen? Lieg niet tegen me, Marga, ik weet wanneer je de waarheid verteld of liegt. En daarbij ben je nu niet bepaald in de positie om te liegen. Of wel?” De verontwaardiging in Marga begon toe te nemen. Hoe durfde de man in te breken, haar vast te binden, haar lichaam uit te buiten en haar nu ook nog dwingen om hem te vertellen dat ze hem graag wilde. Het was een complete vernedering en Marga schaamde zich zelfs nog meer voor haar eigen opwinding. Toch, ze wist dat ze geen andere keus had dat met zijn woordspelletje mee te doen, en omdat ze zijn lul in zich wilde voelen koos ze haar woorden zorgvuldig en antwoordde hem. “Welke vrouw zou niet door zo grote lul geneukt willen worden?” klonk het diplomatiek. “Ahhh, heel slim, Marga, maar dat is niet wat ik vroeg. Ik vroeg of je mijn kloppende paal in je hete kut wilde steken?” ging hij kalm verder. “Ja,” fluisterde ze. “Wat, was dat? Ik kon je niet horen,” sprak hij. “JA!” schreeuwde ze bijna. “Ja, ik wil je lul in mijn kut, ik wil me heupen omhoog tegen je aan rammen. Ik wil mijn lippen over die paal laten glijden tot je klaarkomt. Ik wil je lul zo ver als maar kan in mijn kut hebben. Ben je nu tevreden?” klonk het getergd. Marga draaide haar blik van zijn piercende ogen weg verbaast door haar verwilderde ja. Ze wachtte gespannen af wat hij zou doen. “Zo! Dat viel toch wel mee, Marga?” sprak hij terwijl hij zijn hand naar de collar rond haar nek uitstak. Hij trok haar rustig naar zich toe waardoor ze haar rug kromde,” maar ik ben bang dat ik je op dit moment nog niet kan geven wat je zo graag wilt. Weet je ik wil eerst je lippen rond mijn pik voelen. Wil je dat voor me doen lief klein kutje? Kan ik erop vertrouwen dat je niet zult bijten?” Marga keek hem aan en stelde zich de smaak van hem voor. Ze probeerde het beeld dat zich in haar hoofd had ontwikkeld van zich af te schudden. Het beeld van zijn lul die in haar mond verdween. De grote eikel die ver in haar keel ploegde. Het beeld bleef bestaan en ze voelde hoe haar mond van verlangen droog werd. “Geef antwoord, Marga,” klonk het kort. “Ja, dat wil ik. Ik zal je niet bijten,” antwoordde Marga zich goed bewust dat ze nu gewillig meewerkte aan haar eigen verkrachting. Haar tong gleed onvrijwillig langs haar lippen door het idee aan het gladde geaderde vlees. “Je bent een lief meisje, Marga,” klonk het tevreden. Met één hand achter de collar gehaakt liet hij haar opstaan. Hij pakte met zijn andere hand een van haar tepels vast en kneep in het omhoog gerichte knopje. Hij trok haar langzaam naar beneden op haar knieën zodat ze voor hem kwam te zitten. Toen ze omhoog keek was zijn lul slechts centimeters van haar gezicht verwijderd. Dat is een braaf meisje. Ik kan haast niet wachten om die heerlijke sensuele lippen van je rond mijn lul te voelen,” murmelde hij. Met zijn hand nog steeds achter de collar gehaakt trok hij haar dichter naar zijn lul toe. Zijn grote lul wipte op en neer voor haar gezicht en Marga slikte hoorbaar. Ze was bang en tegelijkertijd verlangend naar de brutale manier waarop hij haar in haar mond zou neuken. “Open je mond, Marga,” commandeerde hij terwijl zijn stijve lul gevaarlijk dicht voor haar mond heen en weer bewoog. Marga likte over haar droge lippen heen en deed zoals hij verlangde. Als in trance keek ze hoe zijn pik steeds dichter bij haar mond kwam. Instinctief draaide ze haar hoofd naar hem toe zoekend met haar mond. Ze hoorde hem gniffelen. “Ik weet dat je me wilt proeven, Marga.

Kijk eens hoe je me lul met je mond volgt. Ik vind dat heel geil,” sprak hij terwijl hij zijn grip rond de collar rond haar nek verstevigde en haar naar voren over zijn lul heen trok. Hij schoof ontspannen zijn lul in haar hongerige mond. De eikel zwol op, op het moment dat hij contact met de hete natte mond maakte. Marga onderzocht te enorme eikel door haar tong wellustig rond het vlees te kronkelen. Ze kon niet meer in haar mond nemen omdat hij haar rond haar collar in bedwang hield. Hij stond haar alleen toe dat ze op zijn eikel zoog. Hij schoof hem licht haar mond binnen om hem vervolgens rustig weer een stukje terug te trekken om de pik over haar lippen te laten glijden. Met zijn hand hield hij de constante grip op haar waardoor hij haar geen enkele bewegingsvrijheid gunde. Toen ze probeerde meer van hem te proeven trok hij zijn lul uit haar mond en hield de eikel een paar centimeter van haar lippen vandaan. “Krom je rug, Marga. Laat me je tieten zien. Vergeet ook niet om je kut samen te knijpen,” sprak hij haar ondertussen weer naar zich toe trekkend waardoor ze haar rug oncomfortabel moest krommen. De kut van Marga reageerde automatisch op zijn commando, en leunde verder naar achteren waardoor haar tieten verder omhoog kwamen. Ze keek omhoog om een bevredigende grijns rond zijn mond te zien die door haar kwetsbare positie werd veroorzaakt. Zijn hand gleed naar beneden. Hij speelde wat met haar tieten waardoor haar al harde tepels nog harder leken te worden. “Kruip weer op het bed, Marga. Ik moet je kut kunnen zien terwijl je op mijn lul zuigt. Misschien schuif ik wel één of twee vingers in je,” mopperde hij ondertussen aan haar collar trekkend waardoor ze omhoog moest komen. Hij duwde haar terug op het bed alleen deze keer liet hij haar zo gaan liggen dat haar hoofd aan het voeteneinde van het bed kwam te liggen. Haar ongebonden voeten wezen naar het hoofdeinde. Marga keek toe hoe hij aan het voeten einde van het bed ging staan. Met zijn vrije hand trok hij haar aan haar schouder in een dusdanige positie dat haar hoofd over het voeteneinde heen naar beneden hing. Marga had zich nog geen enkel moment zo in het nadeel, ten opzichte van hem, gevoelt als nu. Door haar gebonden handen kon ze zich op geen enkele manier aan de lakens verankeren. Over het bed heen hangend was nu niet bepaald een positie waardoor iemand zich superieur ten opzichte van de ander kon voelen. Het enige wat hij er mee bewerkstelligde was dat ze nog banger was geworden. Ze kon de man niet en had er geen idee van waar hij toe in staat was. “Spreid die benen, ik wil je natte kut van je zien. Op die manier kan ik met je kut spelen wanneer ik maar wil als je op mijn harde lul zuigt,” klonk de botte verklaring. Marga deed wat hij had gevraagd en spreidde haar benen maximaal open. Ze wist dat ze hulpeloos was en dat ze zich op geen enkele manier kon verzetten. Zijn lul drukte tegen haar lippen aan en ze opende haar mond, niet wetend wat ze verder in dit vreemde spel kon verwachten, om hem binnen te laten. “Ik wil je in je mond neuken, Marga. Ik wil voelen hoe mijn lul in je keel glijd. In en uit je warme natte mond. Des te beter je me pijpt des te beter zal ik voor je kut zorgen,” sprak hij monotoon. Marga kon hem geen antwoord geven en was er ook niet van overtuigd of ze dat wel wilde. Zijn lul gleed verder in haar mond, haar tong gleed plagend over de lengte van de harde staaf heen. Ze voelde iedere boosaardig kloppende ader in zijn pik. Ineens bleef hij doorschuiven. Hij drukte zijn heupen naar voren en vulde haar mond. Toen zijn eikel gevaarlijk dicht bij haar keel kwam probeerde Marga zich te ontspannen bang dat ze zou kokhalzen en daardoor weer bang voor zijn reactie. Hij hield zijn heupen stil en bewoog zijn pik rond in haar mond. Marga ontspande zich wat, nog nerveus maar niets wat hij deed riep weerstand op. Die gedachte verdween als een uiteenspattende zeepbel nog voor ze de gedachte kon afmaken. Zijn handen vielen op haar tieten neer en tegelijkertijd schoof hij zijn lul haar keel in. Marga stikte bijna toen ze het enorme apparaat door haar keel voelde glijden, maar het lukte haar om haar keel spieren te ontspannen terwijl ze zich probeerde te verzetten tegen het gevoel die de handen op haar tieten schonken. Ze kon niet geloven dat de man zijn lul zover in haar mond had geschoven. Ze voelde de impuls om te kokhalzen. Met zijn vingers bleef hij aan haar tepels trekken of er in knijpen. Hij tilde haar tieten aan haar tepels hoog de lucht in. Marga kon door de ruwe manier waarop hij haar tepels bewerkte een licht gekreun niet onderdrukken. “Mmmm…, goed zo, Marga, kreun om mijn lul heen, de vibratie is heerlijk,” moedigde hij haar aan. Marga begon fanatieker op zijn lul te zuigen hem verder haar keel inwerkend. Ze wilde zijn lul helemaal voelen. Haar kut trok zich onophoudelijk samen. Het sap stroomde naar haar gevoel haar kut uit. Ze kwam bijna klaar toen ze voelde hoe hij met zijn vingers de contouren van haar buitenste schaamlippen volgde. Hij liet een vinger in haar spleet glijden terwijl hij tegelijkertijd zijn lul nog verder bij haar naar binnen schoof. Hij plaagde haar waardoor haar kutje zich nog frequenter samen trok. Marga zoog harder op zijn lul, haar wangen had ze naar binnen gezogen in een poging om zijn lul in haar vacuüm op te sluiten. Hij liet een vinger net bij haar naar binnen glijden. Kronkelend verkende hij met zijn vingers de druipende ingang van haar grotje. Marga dacht dat ze gek werd. Haar mond gleed op en neer over zijn lul heen. Zijn lul dreef van haar speeksel. “Voel je, Marga, des te harder en sneller je op mijn lul met die geile mond van je zuigt, des te harder bewerk ik je kut. Als je stopt me zuigen stop ik het strelen van je kut. Je kut wil geneukt worden, hard geneukt worden, of niet Marga?” moedigde hij haar aan. Weer gaf Marga geen antwoord, ze was te druk met haar mond. Ze wist dat haar kut gestreeld moest worden, gestreeld door die man, door zijn vingers, door zijn lul en met zijn mond. Ze begon hem met haar mond dus nog fanatieker te bewerken. Keer op keer bewerkte ze de volle lengte van zijn lul met haar hete zuigende mond. Ze hoopte dat hij haar bewegingen van haar hoofd met zijn handen aan haar hongerige kut zou volgen. Hij hield zijn vingers stil en trok haar schaamlippen uit elkaar. Marga kreunde teleurgesteld. Hij spreidde haar kut wijd open en haar hongerige hete kut trok, toen de koele lucht haar raakte, samen. Ze voelde hoe hij naar haar druipende spleet keek wat tot gevolg had dat er nog meer sap uit haar kut begon te stromen. Ze kon zich niet herinneren dat ze ooit zo nat was geweest, zo klaar, of zo gewillig om de man te pijpen. Ze drukte haar heupen omhoog naar zijn onderzoekende vingers toe wetend dat ze alles zou doen om de brand in haar kutje te laten blussen. Hij schoof zijn vinger verder in haar en wreef over de geoliede binnen kant van haar kut. Marga hield haar aandacht bij zijn lul en liet onafgebroken haar lippen over zijn lul heen schuiven en hoopte in stilte dat hij haar verder zou strelen. Deze keer stelde hij haar niet teleur, hij schoof zijn vinger zover als hij kon bij haar naar binnen, zijn hand drukte hard tegen haar kut aan. ‘Meer,’ dacht Marga, ‘meer.’ Haar heupen bewogen onophoudelijk op en neer hard tegen zijn hand aandrukkend in de hoop op verlossing van het onophoudelijke genot dat de open hand haar schonk. Verlangend zoog ze meer van zijn lul naar binnen. “Je mond voelt heerlijk aan, Marga. Je lippen zitten heerlijk zacht rond mijn pik. Je hebt trouwens een heerlijk kut. Als je zo door gaat laat ik je misschien wel mijn zaad proeven,” klonk de aanmoedigende stem van de man terwijl hij haar met zijn vingers bleef masseren. Hij trok zijn lul uit haar mond en wreef zijn eikel over haar lippen heen. De snel opzwellende pik schokte tegen haar mond aan. Zonder enige waarschuwing ramde hij zijn lul terug in haar mond en kreunde. Het geluid leek zijn lichaam te laten vibreren tot in Marga’s mond. Ze werd letterlijk en figuurlijk gek. Ze proefde zijn snel enorme opzwellende, kloppende en bonkende lul in haar mond waardoor haar kut zich constant samentrok van verlangen. Ze wist niet hoeveel ze op dit moment nog kon hebben. Ze wist dat ze zou moeten wachten met klaarkomen tot dat hij haar toestemming zou geven maar hij bleef zijn vingers in en uit haar bewegen waardoor hij haar gevaarlijk dicht bij ongehoorzaamheid bracht. “Waag het niet, Marga. Je zult het niet fijn vinden wat er gebeurt als je me weer ongehoorzaam bent. Ik voel hoe je kut in mijn vingers knijpt. Ik voel dat je op het punt staat om door mijn vingers klaar te komen, maar ik heb je nog geen toestemming gegeven. Ik waarschuw je!” klonk het hard. Hij trok zijn lul en zijn vingers uit haar. Marga had het gevoel dat ze van teleurstelling moest huilen. Ze lag happend naar adem op haar rug en vroeg zich af wanneer hij een einde aan deze marteling zou gaan maken. Hij schoof haar snel terug op het bed waardoor haar hoofd niet langer over het voeteneinde heen hing. Hij trok zijn kleding uit en gooide ze nonchalant naast het bed neer. Het bed verschoof licht toen hij over haar heen gleed. Zijn benen drukte op haar dijen en hielden haar benen net zo efficiënt gevangen als het touw rond haar polsen. Het licht van de kast was niet langer op zijn rug gericht maar hij hield zijn gezicht in de schaduw waardoor ze niet meer dan de haren op zijn borstkast en een paar gespierde schouders kon zien. Zijn dijen waren behaard en gespierd. De hitte van zijn dijen overwelfde haar. Zijn lul hing zwaar op de splitsing in haar kruis. Het gewicht drukte vol op haar waardoor ze een verlangen voelde om zich met een beweging van haar heupen op de enorme paal te spietsen. De gedachten echter van wat hij dan met haar zou doen hield haar echter tegen. Toch kon ze een huivering niet onderdrukken die over haar lichaam rolde wat veroorzaakt werd door zijn dikke lange lul die zo dicht bij haar verlangende uitgehongerde kut lag. “Marga lekker geil ding. Kijk eens hoe je schaamlippen zijn opgezwollen. Mijn God, ik heb nog nooit zo lekker kutje gezien. Ik kan haast niet wachten om die kut te neuken, nee, niet neuken, maar het straffen, Marga. Ik moet hem straffen, ik moet weten dat zij gevuld is met lul, vol geramd met een lul, mijn lul, Marga. Vergeet dat nooit!” klonk zijn nu ruwe stem. De eerdere zachte zoete stem was verdwenen en had plaatsgemaakt voor een krassende stem. De verklaring kon alleen maar gedaan zijn door iemand die diep verlangen kon en het tot het diepste van zijn wezen kon voelen. Het kutje van Marga reageerde op het verlangen in zijn stem. Het was niet zozeer wat hij zei maar meer de ruwheid en de emotie die hij in zijn stem lag. Een ruw verlangen dat ze zelf had ervaren en die ze nog nooit eerder had gevoeld. Ze stak haar gebonden handen uit naar beneden om zijn borstkast te strelen in een poging om zich voor de toekomst de textuur en de warmte van hem te herinneren. Hij sloot zijn handen over die van haar heen en lag haar handen terug boven haar hoofd. Marga was hulpeloos en kon niet anders doen dan afwachten en kijken. Ze wilde haar verkrachter aanraken, zo simpel was het en ze was teleurgesteld dat haar handen niet bij machte waren hem aan te raken. Hij schoof zijn heupen dichter naar haar toe. Zijn lul gleed over haar kut heen. Deze keer kon Marga een beweging van haar heupen niet onderdrukken. Haar schaamlippen gleden kort langs zijn lul. Snel trok hij zich terug om vervolgens weer naar voren te bewegen. Zijn eikel gleed over haar opgezwollen klitje heen. Hij liet zijn eikel kleine cirkels rond haar klitje maken om zich vervolgens weer terug te trekken. Toen hij voor de derde keer naar voren bewoog lag hij zijn lul vol op haar druipende spleet. Hij drukte hem, haar onerbarmelijk plagend, stevig op haar kut neer.

De heupen van Marga schoten omhoog zoekend naar meer druk van zijn harde hete lul. Een verlangen naar meer van het gewicht en meer van de hitte van zijn hemelse pik. Hij stelde haar deze keer niet teleur. Hij drukte zijn lul harder tegen haar schaamlippen aan en begon zijn heupen in kleine cirkels te roteren waardoor zijn lul als een wulpse slang over haar kut heen en weer bewoog. Marga schreeuwde het bijna uit toen haar kut op zijn beweging begon te reageren. Haar schaamlippen leken, zover het nog mogelijk was, nog meer op te zwellen. Ze wist dat als hij haar klitje zou raken dat ze ogenblikkelijk zou klaarkomen. Hij bleef bewegen waarbij hij haar klitje doelbewust nooit raakte. Hij drukte bij iedere beweging alleen zijn lul harder tegen haar schaamlippen aan. In haar hoofd wist ze dat ze hem moest gehoorzamen maar haar kutje had een wil van zichzelf en ze wist dat het een kwestie van seconden was dat hij alleen al door het wrijven van zijn lul over haar schaamlippen zou klaarkomen. Haar schaamlippen waren zo gevoelig dat de lichtste druk haar over de grens zou jagen. Hij moet haar staat gevoeld hebben omdat hij abrupt stopte en haar met een doelbewuste blik aankeek. “Heb ik je opdracht gegeven om klaar te komen, Marga,” sprak hij met een toon die zijn wrevel uitdrukte. “Nee,” antwoorde ze onderdanig, bang dat als ze hem niet gehoorzaamde hij haar niet zou laten klaarkomen. Voor nu was dat het enige dat ze wilde, klaarkomen. Haar kutje was nog nooit zo opgezweept als nu. “Ik geloof je niet echt. Ik denk ik dat ik je dus moet laten voelen wat het betekend om niet naar me te luisteren, Marga. Ik vertelde je om pas klaar te komen als ik je toestemming zou geven. Nu ben ik bang dat je het op de hardhandige manier moeten ervaren wat het is om me niet te gehoorzamen,” sprak hij zuchtend terwijl hij van haar af rolde. Hij pakte haar dijen beet en drukte ze ruw uit elkaar. Hij schoof naar voren tussen haar benen in. Hij schoof zijn handen onder haar dijen waarna hij haar benen omhoog en zover naar achteren drukte totdat ze obsceen open voor hem lag. De nieuwe positie veroorzaakte dat haar kutje omhoog en volledig open naar hem toe wees waardoor een nieuw soort sensatie door haar lichaam heen golfde. Met zijn handen stevig onder haar dijen boog hij zich naar haar schaamlippen toe. Zijn mond leek een paar centimeter boven haar druipende spleet te zweven. Hij blies plagend over haar schaamlippen heen en zag hoe haar kutje met een samentrekkende beweging reageerde. Haar reactie liet hem glimlachen. Hij deed het een tweede keer alleen maar om de reactie van haar kut te zien op zijn hete koelende adem. Het geil stroomde met iedere samentrekking uit haar kut. Hij drukte zijn lippen zo zacht op haar kutje dat ze niet zeker wist of ze het zich verbeelde of dat het werkelijk zo was. Ze voelde zijn lippen, nu wat harder, weer op zich drukken. Ze realiseerde zich dat hij haar schaamlippen kuste. Hij beet zacht op haar schaamlippen alsof hij met die actie probeerde haar mond te openen voor zijn tong. Zijn tong gleed naar buiten en volgde de contouren van haar schaamlippen, de tederheid van die beweging liet Marga in vuur en vlam staan. Terwijl hij haar daar bleef kussen gleed zijn tong door haar spleetje heen om zich vervolgens door de ingang van haar grotje te kronkelen. Hij genoot van haar smaak. Een zacht gekreun ontsnapte haar lippen, zijn tong ontstak een vuur dat oncontroleerbaar was. Haar kutje trok zich rond zijn tong samen in de hoop hem verder naar binnen te werken. Hij schoof zijn tong als een kleine lul in en uit haar kutje. Hij tongde haar kut tot ze schokkend en huiverend onder hem lag. “Ik wil dat je voor me klaarkomt, Marga, kom in mijn mond klaar. Laat het sap uit je kut over mijn tong stromen,” sprak hij zacht zijn lippen slechts een ademhaling ver weg bij haar opgezwollen kutje. De zacht uitgesproken woorden wakkerde haar vuur aan. Hij bleef haar likken. Hij bewerkte de linkerkant van haar kutje en vervolgens de rechterkant. Zijn tong liet haar kutje nog verder opzwellen. Hij lag haar benen op zijn armen en drukte ze omhoog haar zo maximaal openend. Met zijn vingers drukte hij met kracht haar schaamlippen uit elkaar zodat haar kut volledig voor hem open lag. Met zijn tong bleef hij haar gevoelige kutje likken. De druk van zijn tong voerde hij op. Het genot was hemels en intens dat haar lichaam extreem reageerde. Haar benen schokte en haar heupen wipte op en neer in een wanhopige poging het ultieme genot te bereiken. Hij schoof zijn tong in haar en liet het rond de gevoelige ingang van haar grotje ronddraaien. Hij voelde haar kutje ogenblikkelijk rond zijn tong samentrekken in een poging hem verder in zich te trekken. Haar kutje zoog op zijn tong in een poging om zo een vol contact van zijn mond op haar schaamlippen te krijgen. Hij gaf toe aan haar verlangen en schoof zijn tong verder in haar druipende kut. Zijn tong bewoog in haar als en wulpse slang. Met zijn lippen zoog hij en trok hij aan haar schaamlippen ondertussen zijn tong heen en weer bewegend. Hij verhoogde de snelheid en de kracht van zijn bewegingen nu met maar één doel, haar laten klaarkomen. Met zijn zuigende mond op haar kut en zijn heen en weer stotende tong in haar kut kwam Marga schreeuwend klaar. Haar lichaam schokte ongecontroleerd toen haar kutje zich strak rond zijn tong trok. Ze voelde hem in haar kut kreunen wat een nog sterkere golf van genot door haar kronkelende lichaam heen joeg. Ze kon niet geloven hoe veel vocht er uit haar kut liep. Zijn gezicht glom van haar sap. Hij bleef haar likken tot haar schokkende lichaam langzaam tot rust begon te komen. Hij likte ieder druppeltje van haar sap van haar kutje. Marga kreunde, ze was nog nooit op zo manier gebruikt, nog nooit had een man haar zo laten klaarkomen. Doordat hij door likte verwachtte ze dat hij meer wilde. Naar het formaat van zijn op en neer verende pik te oordelen was dat ook zo. “Je smaakt heerlijk, Marga, precies zoals ik verwacht had. Dit kutje is voor mij gemaakt, voor mij lul en mijn tong,” sprak hij nog steeds tussen haar benen zittend. Hij liet haar benen op het bed vallen maar hield ze gespreid. Hij drukte ze zelfs met zijn handen nog verder uit elkaar waardoor haar kut volledig voor hem open lag. Hij kwam naar voren en kuste haar op haar mond om vervolgens op zijn knieën te gaan zitten waardoor zijn lul gevaarlijk dicht bij haar kutje lag. Marga hapte naar adem door dat hij bijna tegen haar kut aanlag. Haar verlangen was enorm. Ze realiseerde zich ineens hoe graag ze hem tot aan zijn ballen in zich wilde voelen zitten. Ze wilde hem. Ze schaamde zich voor het gevoel, hij was haar verkrachter en ze wilde het. Haar heupen veerde omhoog door de aanblik van zijn lul hopend dat hij haar het plezier en genot zou toestaan om zijn lul diep in haar te voelen. Zijn lul sloeg tegen haar schaamlippen aan waardoor er een schokgolf door haar heen ging. Hij was zo zwaar, het gewicht van de klets tegen haar schaamlippen lieten haar kutje bijna pijnlijk opzwellen. Ze voelde zijn handen weer bij haar schaamlippen maar deze keer spreidde hij haar zachter open. Zijn lul kwam weer naar beneden tegen haar open kutje aan. Hij kwam neer in een poel van heet sap dat zich had gevormd toen ze klaar was gekomen. Het maakte een bijna spetterend geluid en Marga draaide haar hoofd van schaamte dat ze zo nat was. “Heb het lef niet om je hoofd weg te draaien Marga, je hoeft je nergens voor te schamen. Je hebt een heerlijk en vooral mooi drijfnat kutje dat geslagen moet worden, gezogen, gelikt en vooral heel hard geneukt moet worden. Daar is niets verkeerd mee, geil meisje. Waarom denk je dat ik hier ben? Omdat je kutje als een heet vreugdevuur is en ik ben de mot die naar de vlammen wordt toegetrokken,” sprak hij. Marga keek net op tijd omhoog om een glimp van zijn intense gezicht te zien eer hij zich weer in de schaduw terug trok. Het was te kort om iets van zijn gezicht te kunnen zeggen. Met zijn lul bleef hij tegen haar schaamlippen en de ingang van haar grotje aan slaan. Hij maakte haar zo gek met zijn lul dat ze er niet meer tegen kon. “Alsjeblieft,” fluisterde ze. “Alsjeblieft wat, Marga?” vroeg hij zacht. Marga kon de woorden niet uitspreken, wilde het niet. Ze wist alleen maar dat ze hem in zich nodig had eer de lust haar zou verteren. “Alsjeblieft wat?” vroeg hij nu harder en strenger. “Neuk me alsjeblieft,” sprak ze amper in staat de woorden uit te spreken. “Je alsjeblieft neuken. Hmmmm, misschien doe ik dat en misschien ook wel niet,” plaagde hij. Marga wilde het gefrustreerd uitschreeuwen. Hij bleef met zijn lul onophoudelijk tegen haar kutje aanslaan en nog steeds wilde hij haar niet neuken. Zijn lul zat onder haar geil waardoor zijn lul steeds hardere kletsende geluiden maakte. Ze drukte haar heupen omhoog en ving zijn eikel tegen haar opening aan. Ze hield dezelfde positie aan en keek hem aan, zwijgend hem met haar ogen smekend om af te maken waar hij aan was begonnen. Hij moet medelijden met haar hebben gehad want hij drukte langzaam door totdat alleen zijn eikel in haar zat. “Oh,” ontsnapte haar lippen. De enige samenhangende gedachten die ze had toen ze hem in zich voelde glijden. Hij was zo groot, ja, ze had hem in haar mond gehad en dat was geen probleem geweest, maar ze was bijna bang wat hij in haar kutje zou doen. Maar ze was nog banger wat er zou gebeuren als hij het niet zou doen. “Span je kutje aan, Marga, laat me voelen hoe je me beet pakt,” instrueerde hij haar. Marga gehoorzaamde en voelde hoe haar kutspiertjes zich om hem heen klemde zoekend naar meer van zijn pik.

Hij schoof verder in haar en rekte haar kutje op ruimte zoekend voor de rest van zijn pik. Haar vrij stromende sappen maakte het makkelijk ondanks dat ze het gevoel had dat er een complete knuppel in haar werd geschoven. Maar nog steeds drukte ze zich omhoog alsof het haar niet interesseerde dat ze het gevoel had dat hij haar in tweeën spleet. Haar kutje trok samen, keer op keer, wanhopig de hele lengte van hem in zich willen voelen. “Je kutje is zo krap, Marga, een natte zijden doos die om mijn lul heen zit. Ik moet je meer van lul geven. Ik moet voelen hoe je kutje in mijn lul knijpt, hoe je hem melkt. Span hem aan Marga,” murmelde hij. Marga spande haar spiertjes aan en voelde hem verder in zich zakken. Het voelde ongelofelijk aan, vol, dik en kloppend. Zijn vingers vonden haar tepels en hij trok en draaide aan de knoppen totdat ze pijnlijk hard waren en stram vooruit stonden. Door zijn actie concentreerde ze zich, een seconde, niet voor de volle 100 procent op haar pulserende kutje omdat ze haar opwinding focuste op haar tintelende tepels. Hij bracht haar aandacht heel snel terug door hem met een kracht in haar te rammen die ze nog nooit had gevoeld. De dikte van zijn lul benam haar de adem. Hij vulde haar compleet. En nog steeds bleef hij in haar schuiven en hij stopte pas toen zijn ballen tegen haar kont drukte en ze zijn schaamhaar voelde kriebelen. Daar stopte hij en bleef zo zitten en liet hij haar voelen hoe hij in haar klopte en hoe zijn pik in haar schokte. Iedere beweging ontstak een hevig vuur in Marga, haar rug gekromd terwijl ze uit alle macht omhoog drukte waardoor ze hem in zich voelde trillen. “Knijp, Marga, knijp,” commandeerde hij. Ze gehoorzaamde en kneep met alles wat ze had. Ze kneep zo hard dat ze het gevoel had dat ze hem uit zich drukte en toch bleef hij tegen haar aandrukken steeds meer in haar schuivend. Ondanks dat ze zijn gezicht niet kon zien wist ze dat hij haar constant aankeek. Ze voelde hem kijken, haar reacties peilend, zoekend naar verschillende uitdrukkingen op haar gezicht. Het interesseerde haar niet langer wat hij dacht, ze wilde alleen niet dat hij zou stoppen, ze wilde niet dat hij zijn lul uit haar zou trekken. “Hmmmm, dat voelt lekker nu, Marga. Nu ga ik dit kutje nemen zoals het nog nooit is genomen,” sprak hij. Hij trok zijn lul half uit haar en draaide zijn heupen en pik in haar. Marga volgde hem, haar heupen zoekend naar zijn dikte, niet willend dat ze het warme contact tussen hen zou verliezen. Hij trok zich verder terug tot alleen het puntje van zijn eikel nog in haar zat. Marga verstarde en wachtte op hem tot hij terug zou komen. Hij greep hard haar heupen beet en ragde zijn lul over de hele lengte op volle kracht in haar waardoor haar sappen een soppend geluid maakte. Marga voelde hoe haar adem uit haar werd gedrukt toen hij tegen haar baarmoeder aan ragde. Ze kronkelde en vocht tegen de neiging hem af te schudden. Net nu ze zich had aangepast aan zijn formaat trok hij zich weer helemaal terug en ramde hem er weer in. Keer op keer herhaalde hij dat, geen enkel moment stoppend. Zijn venusheuvel wreef over haar klit heen en leek er constant contact mee te blijven houden. Het verhevigde de kloppende en bonkende sensatie door de constante druk. Marga voelde het orgasme diep in haar lichaam opbouwen. Ze voelde haar kutje samentrekken en ze kneep in zijn pik met een kracht die haar zelf verbaasde. Ze wilde dat hij haar liet klaarkomen, ze wilde dat deze man haar vulde met zijn zaad. Ze begreep haar eigen verlangen niet om op hem klaar te komen, nog begreep ze het verlangen dat ze hem diep in haar kutje wilde voelen spuiten. Ze wist alleen dat ze het wanhopig graag wilde. Ze drukte haar heupen weer omhoog verlangend naar meer van zijn pompende pik en zijn draaiende heupen. “Ben je er klaar voor om klaar te komen, Marga?” vroeg hij terwijl hij zijn lul tegen haar ingang aan hield als een soort weigering om hem in haar te schuiven tot ze zou antwoorden. “Jaaa… oh alsjeblieft, jaaaa…,” klonk haar krassende stem. “Hmmm…,” kreunde hij,” het zou lekker zijn om je kutje om mijn lul heen te voelen klaarkomen, om te voelen hoe je me melkt.” Hij ramde weer naar voren en draaide zijn heupen terwijl zijn lul alle gevoelige plekken in haar raakte. “Alsjeblieft,” fluisterde ze met droge mond terwijl haar lichaam verstarde. “KOM Marga!” schreeuwde hij terwijl hij op hoge snelheid keer op keer in haar ramde. Marga reageerde, haar kutje trok samen toen hij zijn commando uitschreeuwde. Ze voelde haar eigen geil uit haar kutje stromen. Keer op keer trok haar kutje zich rond zijn pik samen. Haar orgasme bleef aanhouden, golf na golf overspoelde haar net zoals golven heet sap en hitte hem overspoelde. Ze voelde zijn lul opzwellen en nog groter in haar worden ten teken dat ook hij klaar ging komen. Hij pompte keer op keer zijn lul op en neer en schreeuwde haar naam terwijl hij straal na straal in haar onderbuik pompte. Marga lag op haar rug met gesloten ogen en wachtte tot de kamer ging stilstaan eer ze haar ogen weer open deed. Ze voelde zijn lul in haar schokken en haar kutje als reactie in zijn lul knijpen. Langzaam trok hij zijn lul uit haar en schoof van het bed af. Ze wist door de geluiden dat hij zich stond aan te kleden. Ze hoorde zijn rits van zijn broek toen hij hem dicht deed. Ze horde hem zijn shirt aantrekken en hoe hij op het bed ging zitten om zijn schoenen aan te trekken. Toch opende ze haar ogen onzeker doordat ze niet wist wat ze nu moest voelen. Het was of hij een minnaar was waarmee ze nu wilde knuffelen, hij had haar verkracht. Had ze meegewerkt? Duidelijk wel. Maar had ze hem gevraagd om binnen te komen en haar te nemen? Toch voelde ze iets van verdriet toen hij zich had aangekleed en weg ging. “Dat was lekker, Marga, dank je,” sprak hij rustig. Marga beet op haar tanden en weigerde te geloven dat hij net zo onaangedaan was als hij klonk. Ze keek toe hoe hij verder in de schaduw oploste en haar geen gelegenheid gaf om een glimp van zijn gezicht te zien. “Ga je weg?” vroeg ze zichzelf vervloekend dat ze hem dat vroeg. “Maak je je zorgen dat ik weg ga, Marga? Ik heb je net je lekkere kutje verkracht. Ik denk niet dat het verstandig is om hier te blijven rond hangen. Ik wil niet dat je man thuiskomt en ons betrapt in een comprimerende situatie,” reageerde hij. Marga hapte door zijn woorden naar adem. Ze was haar man volledig vergeten. Ze had gewillig mee gewerkt aan haar eigen verkrachting en had geen een keer aan haar man gedacht. Wat dat betrof was ze ook haar kinderen vergeten. Ze wist dat ze niet thuis zouden komen waardoor ze geen risico vormde. Ze logeerde het weekend bij hun tante. Ze draaide haar hoofd weg van zijn stem die uit de schaduw kwam en gaf geen antwoord. Ze kookte door de stilte die volgde wachtend op wat hij vervolgens zou doen. Ineens realiseerde ze zich dat er geen geluid meer te horen was.

“Hallo?” riep ze. Niemand antwoordde. Ze hoorde een zacht geluid beneden en ze begreep dat hij de voordeur achter zich dichttrok. Ze rende naar het raam in de hoop dat ze zijn gezicht zou kunnen zien maar het licht was te zwak. Het enige dat ze zag was de schaduw van een figuur die snel over het gras heen voorbij liep tot hij op de straat achter de bomen verdween. Marga zuchtte en probeerde te begrijpen wat er net gebeurd was. Ze ging op het bed zitten en realiseerde dat haar handen nog waren vast gebonden. Ze bewerkte de knop en draaide met haar handen tot ze vrij was. Ze maakte de knop achter haar nek los en wreef over haar huid heen totdat het tintelende gevoel was verdwenen. Ze wist dat ze eigenlijk de politie moest bellen maar ze wilde het niet, ze kon zich er niet toe brengen om wat haar gebeurd was verkrachting te noemen, ondanks dat dat het eigenlijk was. In plaats daarvan pakte ze de dekens beet en herschikte ze op bed zodat alles weer netjes lag en ging vervolgens op bed liggen. Ze sloot haar ogen en liet de herinnering haar gedachten belagen. Haar hand ging naar beneden en raakte haar nog steeds tintelende tepels terwijl ze zich af vroeg of het allemaal echt gebeurd was. Was ze echt zo verlangend geweest, zo gewillig. Zou hij haar kennen? Haar gedachten dreven langzaam voorbij toen ze zich begon te ontspannen. Ze rook zijn geur op de lakens. De laatste gedachten die door haar heen ging eer ze in slaap viel was dat ze hem weer wilde. Dit is de afloop van het eerste deel. Bij voldoende belangstelling volgt nummer twee. Opbouwende kritiek of gewoon commentaar is welkom.
Aantal keer gelezen:
682
Beoordeel dit verhaal:
(10 beoordelingen)