Spannendverhaaltje.nl

de buurvrouw [rijpe vrouwen deel 1]

-
21-08-2010
Ze mocht er best zijn vond ze, in de spiegel kijkend. Haar volle stevige borsten vertoonden geen spoortje verval, integendeel. Ze had het idee, dat ze in de loop der jaren alleen maar steviger waren geworden. Alleen haar heupen waren wat breder geworden, maar dat zette haar alleen maar duidelijker in de belangstelling. Ze kleedde zich ook speciaal op hetgeen bij haar het meest in het oog sprong en dat betekende, een strakke dunne rok, die haar knieŽn nog bedekten, het liefst met een split en een truitje, die dan weliswaar hoog gesloten kon zijn, maar die om het lijf gegoten zat en derhalve niets verhulde. Ze vond zichzelf takserend, een vrouw die met haar 35 jaar nog volop in de belangstelling stond. Niet zozeer van haar man, die had zijn werk als belangrijkste partner, maar van andere mannen. Toch had ze het niet aangewild om een andere relatie aan te gaan, enerzijds niet omdat ze stilletjes hoopte, dat haar man zich wat meer van haar zou gaan aantrekken en anderzijds niet om de grote problemen, die een echtscheiding met zich meebracht. Bovendien zou ze weer een nieuwe man moeten leren kennen, die mogelijk op andere terreinen dezelfde beperkingen had als haar huidige. Nee, bovendien waren ze zo gauw oud. Ze moest er niet aan denken. Dan die jonge jongens van tegenwoordig. Vaak had ze verlekkerd staan gluren naar de jonge lijven in het plaatselijke zwembad. Slanke ranke lijven in pittige zwembroekjes, die tegenwoordig niets om het lijf hadden. Maar wie zou nou belangstelling hebben voor een veel oudere vrouw. Ze stond op het punt om naar de buren te gaan, omdat Kees jan zijn 16e verjaardag vierde. Hij had haar zelf uitgenodigd en ze had zich danig vereerd gevoeld, om door zo'n leuke opgroeiende knul gevraagd te worden voor zijn feestje. In de loop der jaren had ze hem zien groeien van een lagere school jongetje tot een puber met echt mannelijke trekjes, die haar soms uren gezelschap hield en honderd uit vertelde over de school, zijn toekomst en de meisjes. Hij was daar zeer oprecht in en ze had een grote belangstelling aan de dag gelegd voor zijn opvatting over het aantrekkelijke van het vrouwelijk geslacht. Volgens hem hadden alle jongens van zijn leeftijd belangstelling voor wat oudere vrouwen, die tenminste niet zo hoekig waren als de meisjes van zijn leeftijd, hoewel daar ook wat tekening in begon te komen. Toen ze wilde weten wat in zijn filosofie dan zo'n beetje de leeftijd van de vrouw moest zijn, waar hij en zijn leeftijdsgenoten aan dachten, had hij onomwonden gezegd, dat zij hoog op het verlanglijstje prijkte, hetgeen haar een lachbui van jewelste bezorgde, maar tevens een warm gevoel in de onderbuik, vooral toen ze aan zijn gezicht zag, dat hij het meende. Mede daarom had ze zich extra uitdagend aangekleed. Strakke rok, hoge hakken en een gevaarlijk truitje. Ten huize van de buren werd ze hartelijk ontvangen door Pieter, haar buurman die haar vriendelijk omhelsde en fluisterde, dat ze er fantastisch uitzag. Ook Betty, haar buurvrouw begroette haar op dezelfde manier en tenslotte kwam Kees jan opgewekt aangelopen en kuste haar uitbundig op beide wangen. Hij trok haar mee en stelde haar voor aan een hele groep jonge jongens van zijn leeftijd, als Yvonne de liefste buurvrouw van het land. Toen begeleidde hij haar naar een stoel en vroeg wat ze wilde drinken. Ze lustte wel een Campari en terwijl Kees jan voor haar op weg was had ze de gelegenheid om eens om zich heen te kijken. Er waren ongeveer 40 genodigden en de suite was goed gevuld met mensen. De serre was schaars verlicht en diende als dansvloer, waarvan nu nog geen gebruik werd gemaakt. Toen Kees jan haar drankje bracht voelde ze hoe er naar haar werd gestaard en toen ze reageerde op de blik die op haar werd gericht, keek ze in de ogen van een leeftijdsgenoot van Kees jan, die strak op haar gericht waren. Ook toen de blikken elkaar vonden bleef de jongen haar strak aankijken en sloeg ze speels de ogen neer, om hem daarna weer aan te kijken. Een mooie jongen, met krullend haar, die een T?shirt en een strakke spijkerbroek droeg en met zijn ogen onomwonden te kennen gaf, dat hij belangstelling voor haar had. Ze speelde het spelletje mee en glimlachte geheimzinnig naar hem en ze zag, dat hij voorzichtig naar haar toekwam en naast haar ging zitten. Hallo zei hij zacht, ik ben Rolf. Ik ben een vriend van Kees jan. Was jij niet de buurvrouw van Kees jan? Ze bevestigde het en was helemaal niet verbaasd, dat de jongen haar meteen tutoyeerde. Plagend en uitlokkend vroeg ze hem waarom hij haar zo strak had zitten aankijken. Ze had een ontwijkend antwoord verwacht in de geest van dat het toeval was, of dat hij net van plan was te gaan zitten of iets dergelijks, maar nee.... Omdat, zei Rolf, ik je zo'n sexy vrouw vind. Verbaasd ging ze verzitten. En hoe oud ben je dan wel, dat je die taxatie kunt verantwoorden. Ik denk niet, dat leeftijd er iets mee te maken heeft, antwoordde Rolf. Op de een of andere manier maak je iets bij me wakker en dan doet het er niet toe hoe oud ik ben. Ik ben overigens 16 jaar. Ze kon een glimlach over zoveel eerlijkheid niet onderdrukken en bovendien was ze danig gestreeld door de belangstelling van de jongen. Ondeugend vroeg ze zacht: en wat is het van mij, dat je heeft wakker gemaakt en wat heeft het bij jou wakker gemaakt. Goh, lachte hij, wat een leuke vragen. Wil je het echt weten ? Ze dacht na, of ze verder zou gaan met het uitlokken van deze puber. Om haar heen gonsde het van de schelle muziek in combinatie met dansende paren. De serre was nu geheel gevuld met mensen en om het gesprek af te breken zei ze: Zullen we gaan dansen. Hij was er onmiddellijk voor en volgde haar naar de serre. Ze voelde zijn blikken over haar billen en accentueerde plagend haar bewegingen. In de serre was iedereen bezig zich uitstekend te amuseren. Er werd gedanst op moderne muziek, dus eigenlijk danste ieder voor zich. Rolf bleef in haar onmiddellijke omgeving, maar praten was er door de enorme herrie niet meer bij. Ze had er plezier in te weten, dat de jongen tegenover haar duidelijke interesse in haar toonde en zorgde ervoor, dat haar bewegingen die interesse opvoerden. De wippende bewegingen van haar volle borsten. Het draaien met haar heupen. Zo af en toe met een bil tegen hem aan stoten. Alles zorgde ervoor, dat de ontwaakte belangstelling bleef aanhouden. Wat maakte het uit dacht ze. Wij bezorgen elkaar een leuke dansavond en dan zien we elkaar toch nooit terug. Af en toe keek ze hem uitdagend aan en bewoog zich sierlijk, met haar armen strak naar achteren, zodat haar borsten nog groter en voller leken. Ze bekeek hem in het schaarse licht. Een jongen, met een goed figuren lieve ogen, die dan op haar borsten, dan weer op haar heupen waren gericht. Tijdens een pauze haalde hij haar een glas wijn en hij nam er zelf ook een. Wat kan jij lekker dansen, zei hij. Vind jij dit dansen, vroeg ze. Ik zie dit meer als individueel gerommel. Dansen doe je met zijn tweeŽn. Dat komt wel, zei hij. Als de ouders weggaan, dan wordt er echt gedanst. Blijf je dan ook ? Hij had het nog niet gevraagd, of Betty kwam haar vragen, of ze meeging naar een cafť, om ze hier alleen te laten. Pieter zal zo de meute toespreken en dan gaan we. Ik denk niet, dat ik mee ga, zei ze, want ik wil vanavond vroeg naar bed. Ik blijf nog even hier en dan ga ik naar huis. Ik hoop niet dat je het erg vindt. Rolf bracht haar een nieuw glas wijn en vroeg wat ze ging doen. Ik blijf even zei ze en dan ga ik naar huis. Anders wordt het me te laat. Vader Pieter vroeg even stilte en hield een toespraak. Iedereen stond voor of in de serre dicht tegen elkaar. Ze keek om zich heen waar Rolf zich bevond en trof hem vlak achter haar. Terwijl Pieter aan zijn toespraak begon voelde ze het onderlijf van Rolf tegen haar rechterbil prikken en ze voelde hoe gedurende het contact zowel de druk als de omvang van de bobbel toenam. Ze wist niet goed wat ze er mee aan moest. Enerzijds was het haar niet onaangenaam, maar anderzijds wilde ze e.e.a. toch niet in het extreme trekken. Wat moest ze in godsnaam met een puber, die haar zoon had kunnen zijn en die nu duidelijk bezig was haar op te fokken. Ze voelde zich door alles toch gestreeld. Veel tijd om na te denken had ze niet, want de jongen achter haar verschoof met zijn onderlijf over haar bil en langzaam, maar zeker gleed de bobbel naar het midden, waar hij tussen haar billen halt hield. Een zalig gevoel stroomde door haar heen. De brutaliteit van de jongen gaf haar een kik en voordat ze eigenlijk zelf in de gaten had waar ze mee bezig was, reageerde haar onderlijf met kleine bewegingen op de aanval van achteren. Ze voelde tevens, hoe een hand langzaam over haar rechterbil gleed en stopte met de vingers ter hoogte van de bilnaad. Langzame bewegingen, voelend en koesterend, deden de spanning in haar opvoeren. Het gebeurde zo heerlijk stiekem. Het kon en mocht ook eigenlijk helemaal niet. Wat moest zij nou met een puber beginnen. Hij wond haar wel op, dat wel, maar er moest een eind aankomen. Langzaam ging haar hand naar achteren, om zijn hand weg te pakken en aan de kant te schuiven. Ze voelde zijn hand en wilde hem wegtrekken, maar plotseling pakte hij haar hand vast en trok de hand voorzichtig tussen hen in en voordat ze besefte wat er gebeurde voelde ze dat haar hand tegen de bobbel van de jongen werd gedrukt en hij zijn lichaam weer stevig tegen haar aandrukte, met haar hand ertussen. Dat was helemaal niet de bedoeling. Terwijl ze overwoog om de hand met een ruk weg te trekken, bedacht ze meteen, dat het een heerlijke gelegenheid was om even te voelen hoe de jongen geschapen was en onwillekeurig maakte haar hand een takserende beweging, waarbij ze met een schok tot de conclusie kwam dat zijn bobbel een behoorlijke omvang had. Toen ze van de schok bekomen was, bleek toch de wellust sterker dan de moraal en langzaam gleed haar hand wrijvend over de stof van de spijkerbroek De mensen om hen heen hadden niets in de gaten en ook voor hen stonden mensen, zodat niet was te zien, wat er allemaal gebeurde tussen de vrouw en de jongen daarachter. De handen van de jongen gingen koesterend over de dunne stof van het rokje en knepen voorzichtig in haar billen terwijl haar hand stevig tussen de beide lijven ingeklemd de bobbel in zijn broek beroerde en voorzichtig taxeerde. Het ging wat onhandig, maar veel beweging kon van dan ook niet worden verwacht, gezien de situatie. Buurman Pieter was klaar met zijn toespraak en verliet met een tiental anderen de kamer en alles ging zijn normale gang. Rolf had haar hand laten gaan en bij het vrijlaten had ze hem nog even min of meer verwijtend in de bobbel geknepen en was op een stoel in de kamer gaan zitten met een glas wijn. Het was het zoveelste glas dat ze schielijk naar binnen goot. Niemand in de kamer kon iets gemerkt hebben van de contacten tussen Rolf en haar, daar had iedereen het veel te druk voor. Onmiddellijk werd er andere muziek opgezet en werd ook de achterkamer van de suite schaars verlicht, terwijl de serre bijna volledig in het donker lag. Yvonne zag hoe de jonge paartjes dansten en hoe er in het donker werd gerommeld. Rolf danste met een jong ding en even voelde ze een zekere jaloezie opkomen, die nergens op gebaseerd kon zijn. Ze zag hoe Rolfs handen op het jonge achterwerk van dat meisje waren aangekomen en hoe zij gretig reageerde. Steels keek hij zo af en toe in haar richting. Verdomme dacht ze, het lijkt wel of hij mij inderdaad jaloers wil maken. Twee platen later werd Rolf afgetikt door een andere jongen en keek hij in het rond. Ah, daar zit je riep hij naar haar, alsof hij het niet wist. Hij trok haar naar de dansvloer terwijl een slow?fox de atmosfeer vulde. Vond je het erg vroeg hij, terwijl hij een zekere afstand in acht nam. Nou, niet direct gepast, antwoordde zij. Ben je nu boos, wilde hij weten. Als antwoord duwde zij haar heupen vooruit, zodat de lijven nauw tegen elkaar sloten. Een beetje uitdagend keek ze hem aan en tegelijkertijd wilde ze kijken of hij ook tijdens het dansen en haar in de ogend kijkend tot dezelfde brutaliteit bereid was. Eerst leek hij verlegen afstand tussen hen te willen bewaren en ze had het gevoel, dat ze de jongen nu in haar greep had. Haar heupen maakten tijdens de langzame passen draaiende bewegingen en ze voelde de reactie van de jongen tegen haar buik. De bobbel groeide en groeide en ze glimlachte zelfverzekerd om het bereikte resultaat. Ze liet hem ook niet afstand nemen toen hij zich blijkbaar toch wat schaamde over de gevolgen van haar toenadering. Stevig bleef ze tegen hem aan duwen en had er plezier in toen bleek dat hij haar niet aan durfde kijken. Toen de muziek was afgelopen stonden alle dansende paartjes dromerig tegen of naast elkaar te wachten op de volgende plaat. Zij zorgde ervoor haar bovenbeen en heup zodanig te plaatsen, dat zijn bobbel duidelijk voelbaar was, terwijl ze toch quasi nonchalant naast elkaar stonden. Wil je nog verder dansen vroeg ze. Hij keek haar aan en glimlachte verlegen: "Graag, maar wil jij dan nog wel"? Jawel hoor zei ze. Ik vind je best een lekkere vent. Tijdens de volgende dans gleed haar lichaam weer uitdagend tegen het jonge jongenslijf, maar nu verplaatste de jongen zich tijdens de dans heel langzaam richting serre. Ze sloeg e.e.a. met opwinding gade. Wat was hij van plan. Wat wilde de jongen van haar. Ze voelde hoe hij meer en meer innig tegen haar aan ging dansen, naar mate het donkerder werd. Hij vroeg in haar oor of ze niet getrouwd was, omdat ze zonder man was gekomen. Ze vertelde hem, dat haar man op zakenreis in Amerika was en pas over twee weken terugkwam. Vreselijk, zei hij. Wat, vroeg zij. Om zolang alleen gelaten te worden, zei hij, ik zou nooit bij je weggaan als ik met je getrouwd was. Ze wreef hem teder over zijn rug. Je mag blij zijn, dat jouw uitspraak nooit waar zal worden, want ons leeftijdsverschil staat er borg voor, dat een huwelijk uitgesloten is. Ze keek hem met tedere gevoelens aan. Jammer genoeg heb je daarin gelijk zei hij, maar voor de rest is leeftijd geen probleem. Welke rest, vroeg ze hoopvol, terwijl ze hem lachend aankeek. Nou, hakkelde hij, vrienden zijn en zo. Wat en zo, wilde ze weten. Nou je weet wel, met elkaar naar bed gaan. Het hoge woord was er blijkbaar uit. Uit zijn oogopslag begreep ze, dat het hem ernst was en dat hij er serieus aan dacht met haar, een vrouw van 35 jaar, naar bed te gaan. Ze bleef hem plagen, toen ze zei, dat ze zijn eerlijkheid op prijs stelde, maar dat het beiden toch eigenlijk wel duidelijk moest zijn, dat daarvan niets kon inkomen. Zij eerbaar getrouwd en hij een jongen van 16 jaar. Hoeveel andere vrouwen heb je dit soort voorstellen eigenlijk al gedaan. Ze zag ondanks de duisternis, dat hij een kleur begon te krijgen en voelde, dat ook het contact tussen hen begon af te nemen. Nog nooit hakkelde hij, maar ik heb ook nog nooit een vrouw als jou ontmoet. Het streelde haar te merken, dat zijn belangstelling inderdaad haar gold en niet zomaar een vrouw als lustobject. O.K. zei ze, ik zal niet meer van die vervelende vragen stellen en zacht gleed ze opnieuw tegen hem aan. Haar wang gleed zacht tegen zijn nog nauwelijks geschoren wang en ze fluisterde in zijn oor, dat zij hem een heerlijke man vond. Haar heupen maalden tegen zijn kruis en ze voelde de bobbel weer de bekende vorm aannemen. Haar linkerbeen plaatste ze naast hem en een beetje schuin naast hem gleden ze voort, weer richting serre. In de duisternis van de serre botsten ze hier en daar tegen wrijvende lijven en eindelijk hadden ze een lege plek gevonden. Ze voelde hoe zijn hand van haar rug naar beneden gleed en over haar heup gleed om daar een bil en bovenbeen te koesteren. Zij drukte haar been tegen hem aan, zodat hij haar zachte dijen tegen zijn been zou kunnen voelen. Zij voelde hoe heel langzaam de hand van de jongen van haar bil omhoog gleed tegen haar zij en onder haar oksel van richting veranderde en daar over haar borst gleed om enige tellen later zachte wrijvende bewegingen over haar volle borst te maken. Heerlijk was het en zo teder, dat ze helemaal week werd. Ze realiseerde zich in het geheel niet meer, dat ze met een puber bezig was en terwijl de druk van zijn hand op haar borst toenam, gleed haar hand tussen hen in en bewoog strelend over de bobbel in zijn broek. Ze voelde hoe zijn gezicht draaide en hij haar in het bijna volslagen duister aankeek en vervolgens zijn mond op haar mond drukte. Haar hand vloog van zijn rug naar boven en klemde om zijn hoofd, terwijl ze zich aan hem vastzoog. De lichamen tegen elkaar geperst, terwijl zijn hand over haar borst maalde. De muziek stopte. Langzaam lieten ze elkaar los. Haar hand bleef echter op zijn kruis. Hoe laat is het vroeg ze hem zacht. Ongeveer 12.00 uur antwoordde hij. Wanneer moet je thuis zijn, vroeg ze. Geeft niks, zei hij. Het is vakantie en mijn ouders zijn weg, dus ik mag het zo laat maken als ik wil. Ik ga nu naar huis zei ze. Hij wilde iets tegenwerpen, maar ze zei: "Als je straks nog zin hebt in een glaasje, dan kom je maar hiernaast." Toen vertrok ze. Begroette Kees jan hartelijk, die heel verbaasd keek, dat zij niet met zijn ouders was vertrokken en ging naar huis. Thuisgekomen ging ze voor de spiegel zitten en bedacht in alle nuchterheid waar ze nou mee bezig was. Een puber verleiden en dat op haar leeftijd. Ze moest zichzelf toegeven, dat ze een mooi exemplaar had uitgezocht, maar toch, het kon niet en dat moest ze hem eigenlijk ook zeggen. Ze bracht zichzelf weer wat in fatsoen, draaide haar rokje weer goed en stopte het truitje weer goed, waar de jongen zo aan had gerommeld. Toen ze nog niet volledig klaar was hoorde ze de bel. Ze ging naar de deur, zonder goed te weten wat ze met de situatie aan moest. Ze zou wel zien en met dat gevoel opende ze de deur. Voor haar stond Rolf met een brede grijns en een fles wijn, die hij bij de buren achterover gedrukt had. Nog een glaasje, vroeg hij en voor ze iets kon ondernemen stond hij binnen en duwde de deur achter zich dicht. Waar staan de glazen hoorde zij hem vragen. Ze haalde haar schouders op en liep naar een kast, waaruit ze twee glazen haalde. Hij ontkurkte de fles en schonk de glazen vol. Op ons, zei hij, nam een teug, zette het glas met haar op het tafeltje en plofte naast haar op de bank. Luister eens even, zei ze. Ga eens zitten en vertel wat je nu verwacht. Hij keek haar aan met een ontwapenende glimlach en antwoordde niet, maar boog voorover naar haar benen, waarop het rokje tot ver over de knieŽn omhooggetrokken was. Zijn mond beroerde haar knie en zijn tong gleed over haar bovenbeen langzaam in de richting van het rokje. Een warm gevoel in haar onderbuik was het antwoord op deze aanval en in reactie sloeg ze haar benen over elkaar, waardoor het rokje nog iets omhoog gleed en zijn tong iets verder kon komen. Ze wilde zich verzetten, maar gaf zich over en woelde met haar hand in het kroeshaar van de jongen, die zich daardoor gesterkt met zijn hand het rokje verder omhoog schoof en met zijn tong al de rand van haar slipje had bereikt. Plotseling trok ze zijn hoofd omhoog en ze keken elkaar even aan. Haar ogen keken hem gretig en wellustig aan, terwijl haar rijpe volle mond half geopend was. Toen gleden de monden op elkaar en een hartstochtelijke zoen bracht aan alle twijfel een eind. Tijdens de zoen tastte zijn hand naar haar benen en maakte zij de weg voor de hand vrij door haar benen te ontsluiten. Steeds verder schoof de hand, die intussen gleed, voelde, kneedde en liefkoosde en haar tot waanzinnige hoogte bracht. Met enige spijt voelde ze hoe zijn hand verdween en aan de rokband plukte. Ze wilde wel helpen, maar toen voelde ze dat niet de rok, maar het truitje de belangstelling had. Stukje voor stukje werd het truitje uit de rok getrokken, tot de jongen volledig vrij spel had en zijn hand op zoek ging naar de machtige borsten, die steeds lonkend voor hem hadden gedanst. Tijdens de ontdekkingsreis van de handen bleven ze aan elkaar gezogen en deden de tongen de vrolijkste spelletjes, die er alleen maar op waren gericht om de wellust te verhogen. Zijn hand betastte haar blote volle borst en met een kreet beŽindigde hij de zoen, trok haar truitje omhoog tot boven de borsten en trok haar onderuit op de bank, terwijl hij op zijn knieŽn voor de bank viel. Gewillig beantwoordde ze de wens van de jongen en strekte zich. Onmiddellijk viel hij weer aan en likte aan de borsten. Zuigen, likken en liefkozen, terwijl haar enige inbreng was het strelen in zijn haar. Ze werd bijna gek van begeerte toen ze de jongen zo gretig bezig zag en met een onvermoeibare energie. Haar hoofd drukte ze achter zich op de bank en probeerde haar borsten omhoog te brengen om zodoende de druk te verhogen. Ze duwde zijn hoofd dichter op haar borst en ze voelde zijn tong over zich heen schuren. Draaiende bewegingen maakte hij om haar tepels en zoog zo af en tot de tepel zover mogelijk in zijn mond en keek naar de vrouw om het effect te zien. De vrouw lag met half dichtgeknepen ogen en bewoog haar tong tussen haar lippen en stootte kleine geluidjes van wellust uit. Haar heupen bewogen steeds en draaiden op de bank, alsof ze tegen iets aan draaide, maar er was niets, nog niets. Ook met de schouders en borsten bewoog ze om de druk te verhogen en weer keek de jongen naar de half geopende mond van de vrouw waar de tong mee speelde. Toen liet hij de borsten los met de mond en kuste de lippen diep en innig en de zoen was hartstochtelijk alsof er geen leeftijdsverschil was. De jongen keek de rijpe vrouw aan, terwijl haar handen zijn hoofd heen en weer bewogen om de zoen naar alle kanten te beleven en het hoogste genot te bereiken. Ze richtte zich half op, maar werd kussend en strelend weer op de rand van de bank teruggedrukt. Ze tastte en voelde de broek van de jongen en probeerde de sluiting los te krijgen en na langdurig gemorrel aan knopen en ritssluiting viel de broek naar omlaag en voelde ze de stijve pik van de jongen die al bijna volwassen aanvoelde. Door het heerlijke gevoel van de hand van de vrouw om zijn pik ging de jongen al zoenend languit over de vrouw heen liggen. De vrouw moest daardoor met spijt loslaten. Hij voelde en woelde en kwam tussen de benen van de vrouw liggen, die hem daartoe graag de gelegenheid gaf, maar die nog een slipje en rok aanhad en het truitje in de nek. De jongen was nu zo gek van wellust, dat hij probeerde door het slipje van de vrouw te stoten, die hiervan uitermate genoot, omdat hij de clitoris heerlijk bewerkte. Ze bleven elkaar zoenen en de handen van de jongen vlogen over de borsten en kneedden dat het een lieve lust was. Toen trok de vrouw zich hijgend los en zei tegen de jongen, dat ze zich verder ging uitkleden. De vrouw stond op van de bank en in een oogwenk waren de kledingstukken verdwenen. Ook hij trok zijn T-shirt uit. Daar stonden ze naakt tegenover elkaar. De puber en de rijpe vrouw, die zijn moeder had kunnen zijn. Kom mee, zei de vrouw en wilde voor de jongen uitlopen naar de slaapkamer, maar opeens voelde ze de handen van de puber in haar zij. Langzaam werd ze teruggetrokken en ze voelde hoe het jongenslijf tegen haar aangedrukt werd en hoe de handen van de jongen naar haar borsten gleden. Ze voelde de pik van de jongen tussen haar billen verdwijnenen ze spreidde haar benen omdat ze de heerlijkheid van de jongenspik tegen haar kutje voelde gloeien. Zonder dat misschien ook de jongen nu al tot actie wilde overgaan bukte zij zich diep om het contact te verstevigen, maar toen de jongenspik tussen haar lippen gleed was er geen houden meer aan. Over haar en aan haar vastgeklemd zat de jongen, die zijn pik langzaam maar zeker in haar schoof. Haar draaiende kont draaide als een schroef over de pik van de jongen, die zich stevig aan de volle borsten had vastgeklemd en diep in haar stootte. Hij kromde zijn rug bij iedere stoot en botste tegen de kont van de rijpe vrouw, die draaide en haar kutje om zijn pik klemde. Ze ging iets naar voren om met haar handen de leuning van de bank te kunnen pakken, zodat de jongen haar tijdens het stoten niet uit evenwicht kon brengen. Ze keek onder zich door en zag hoe de jongen op zijn magere benen tegen haar kont aanstootte en voelde hoe zijn zak tegen haar kont sloeg. Dieper, dieper wilde hij en moest op zijn tenen staan. De vrouw voelde, wat ze nog nooit had gevoeld. Een bevrediging kwam opzetten en zo intensief als ze nog nooit had meegemaakt. Terwijl de jongen onvermoeibaar doorging sloegen bij haar de stoppen door. Haar adem stokte en haar kutje maakte trekkende ongecontroleerde bewegingen, die hem in de greep hielden en op het zelfde moment voelde hij de ontlading naderen. Met een schreeuw van de vrouw en een diepe zucht van de jongen schoot hij zijn zaad in niet aflatend tempo in de vrouw. Nog even stootte hij door en toen lag het stil. Hij trok zich los uit de vrouw, die vermoeid op de bank ging liggen. Ze keek naar hem en strekte haar arm naar hem uit. Hij bedacht zich niet en ging bovenop de vrouw liggen en drukte zijn nog stijve pikt zo in de vochtige kut van de vrouw, die hem glimlachend aankeek. Na enige tijd voelde ze de spanning in de jongenspik afnemen en hij rolde van haar af en viel naast haar op het tapijt voor de bank. Ze draaide zich voldaan naar hem toe en voelde zich deels voldaan en deels schuldig. Niet omdat ze met een ander een nummertje had gemaakt, nee, die gedachte was wel veel vaker bij haar opgekomen, maar met zo'n jonge knaap. Voldaan was ze niet alleen door de lichamelijke bevrediging, maar meer nog juist omdat ze kennelijk aantrekkelijk genoeg was om ook een jonge vent te versieren op haar leeftijd. Met haar armen onder haar hoofd lag ze te kijken naar de jongen naast haar, wiens lichaam nog zo heerlijk jong en fris was, dat ze steeds de neiging moest onderdrukken om het te strelen. Plotseling hoorde ze de jongen zeggen, dat hij die nacht bij haar zou blijven. Ze dacht even na en legde toen uit, dat dat absoluut onmogelijk was. De buren zouden de volgende dag zien, dat hij haar huis verliet en de conclusie was dan maar al te duidelijk. Nee, dat mocht niet, hij moest naar huis. Na nog wat pogingen begreep hij, dat het haar ernst was en dat er inderdaad nogal wat problemen aan kleefden, maar hij wilde haar opnieuw zien, waar dan ook. Heerlijk vond ze de belangstelling. Het leek wel of ze weer 16 was. Langzaam zocht de jongen zijn kleren bij elkaar en kleedde zich aan. Wanneer zie ik je weer, vroeg hij. Maak een afspraak, anders kom ik gewoon morgen bij je langs, buren of geen buren. Ze antwoordde, dat ze onmogelijk iets kon afspreken, omdat er in haar winkel in de stad ook nog het nodige moest worden geregeld, maar ze vroeg hem waar ze hem dan kon vinden, als er tijd over was. De jongen zei, dat hij ging zwemmen in het bosmeer, of in het kanaal bij de oude molen, maar het meest waarschijnlijk was de oude molen, want daar kwam niemand, vertelde hij terwijl hij haar billen streelde. Het strelen van haar billen en zijn bewegingen waren zo heerlijk, dat ze moeite had om hem ertoe te bewegen te vertrekken. Na een heftig vrijen en hartstochtelijke kussen werkte ze hem de deur uit. Onmiddellijk daarna ging ze douchen en bekeek zich tevreden in de spiegel. Het warme water had een weldadige werking en even later lag ze in haar bed na te denken over alles wat er die avond was gebeurd. Toen viel ze in slaap.
Aantal keer gelezen:
3074
Beoordeel dit verhaal:
(10 beoordelingen)